Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

A & M Städ AB

Drop in städ

RUT-AVDRAGET

 RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

FÖR VEM GÄLLER AVDRAGET?

  1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
  2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

HUR GÅR DET TILL?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket.

HUR STORT ÄR AVDRAGET?

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max

75 000 kronor per person och år.

FÖR VILKA TJÄNSTER?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

  • - Städning
  • - Kläd-och textilvård
  • - Trädgårdsarbete
  • - Snöskottning
  • - Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
  • - Omsorg i samband besök på bank, vårdcentral osv.
  • -IT-tjänster
  • -Flyttjänster

För mer information rekommenderar vi att ni läser om Rut-avdraget på Skatteverkets hemsida

eller på 

https://rotavdragen.se/vad-galler-for-rutavdraget-2021-sa-paverkas-du/